Description

PolyNorge er en frivillig interesseorganisasjon stiftet 17.september 2016. Vi jobber for relasjonsmangfold og respekt for et spekter av relasjonsidentitet.

Gjennom et samarbeid med SpicyMatch kommer vi til å legge ut arrangementer her som blir tilbydd våre medlemmer. Det er alt fra informasjonsarrangmementer, workshops, foredrag etc.

PolyNorge er et gammelt nettverk, men en nystiftet organisasjon. Vi er ikke imot monogami, men for valgmuligheter innen samliv og for et mer åpent og ærlig samfunn. Vår formålsparagraf:

PolyNorge ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold. PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal møte aksept.

Vårt organisasjonsnummer i Brønnøysund-registrene er: POLYNORGE - 917 830 851

Innmelding skjer her: http://tinyurl.com/hyn44ag

samt ved innbetaling av 150 kr merket med navn til vår konto i Voss Sparebank: 3480 14 74413

PolyNorge (PolyNorway) is a Norwegian NGO for people who pursue plural relationships and their families, relatives, friends, as well as people who are curious about plural life and people looking for political change. We are registered in the Norwegian public registry Brønnøysund- registrene https://www.brreg.no as POLYNORGE 917 830 851 . To join our organisation, use the electronical form at http://tinyurl.com/hyn44ag and pay 150 NOK to bank account 3480 14 74413.

Contacts

Map

Details